Можливо у Вас невірно налаштований браузер? Детальніше...

сесія (5 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Монографії

Моделювання організаційних процесів у підприємництві

Вовк В.М. Моделювання організаційних процесів у підприємництві : монографія. /В.М. Вовк, С.С. Прийма, І.М. Шиш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 334 с. ISBN 978-966-345-248-7
Зміст

Моделювання економічних процесів підприємства

Вовк В.М. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія /В.М. Вовк, Н.І. Камінська, С.С. Прийма. – Дрогобич : Коло, 2011. – 448 с. ISBN 978-966-2405-57-6
Зміст

Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України

Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України : монографія [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 404 с.

Poзвиток обліково-аналітичних систем субєктів господарювання в Україні: Монографія

Швець В. Poзвиток обліково-аналітичних систем субєктів господарювання в Україні: Монографія : Володимир Швець. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010. – 448 с.

Облікова система ділового партнерства підприємств України

Струк Н.С. Облікова система ділового партнерства підприємств України. Монографія. − Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2010. − 542 с.

Податкове регулювання банківської діяльності в Україні: Монограф

Реверчук С. К., Сербина О. Г., Реверчук Н. Й., Кеменяш І. Г. та ін. Податкове регулювання банківської діяльності в Україні: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: «Знання», Л.: «Тріада плюс», 2010. – 220с.

Mlodzi w spoleczenstwie zmiany: Studia polsko-ukrainskie

Mlodzi w spoleczenstwie zmiany: Studia polsko-ukrainskie / Срочинська М., Пачковський Ю. // Red. nauk M. Sroczynska, J. Paczkowski. – Kielce: WSU, 2010 – 522 s.

Транскордонне співробітництво в умовах глобалізації

Михасюк І.Р., Федишин С.М. Транскордонне співробітництво в умовах глобалізації / Михасюк І.Р., Федишин С.М. / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка: Монографія / ЛНУ імені Івана Франка, ВШПіМ в Хшанові. – Львів: Український бестселер, 2010. – 250с.

Державне регулювання економіки в умовах глобалізації

Михасюк І.Р., Залога З.М., Сухай О.Є. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації / Михасюк І.Р., Залога З.М., Сухай О.Є. / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка: Монографія / ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2010. – 320с.

Управління розвитком інфраструктури транскордонних територій

Куцалаба Н. Управління розвитком інфраструктури транскордонних територій / За ред. д-ра екон. Наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 264

Підручники

Cтрахування

Плиса В.Й. Cтрахування: Підручник. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.) – Київ: Каравела, 2010. – 472 с.

Економетрія

Здрок В. В. Економетрія : Підручник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2010. – 541с. + компакт-диск.

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / За ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – К. : Знання, 2010. – 437 с.

Навчальні посібники

Стратегічний менеджмент: питання і відповіді. Навч. посіб

Яцура В.В., Харко В.Ю. Стратегічний менеджмент: питання і відповіді. Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.

Соціально-економічне прогнозування: Навч. посібник.

Яцура В.В., Сенишин О.С., Горинь М.О. Соціально-економічне прогнозування: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 412 с. (Гриф МОН України)

Соціальне управління: Курс лекцій: Навч. посібнияк.

Хоронжий А.Г. Соціальне управління: Курс лекцій: Навч. посібнияк. – Львів: Магнолія, 2010. – 290 с.

Теорія статистики: Навч. посіб.

Теорія статистики: Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. / Матковський С.О., Марець О.Р. — К.: Зання, 2010. — 534 с. (Гриф МОН України)

Банківські операції : навчальний посібник

Скоморович І. Г. Банківські операції : навчальний посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 556 с. (Гриф МОН України)

Бухгалтерський облік: Навчальний посібник

Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. /В.Й. Плиса, З.П. Плиса. - Київ: Каравела, 2010. – 482 с. (Гриф МОН України)

Методи наукових досліджень

Методи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / [С. О. Мат¬ков¬ський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин]. – Львів : Видавництво ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – 232 с.

Статистика: навч. посібник

Матковський С.О. Статистика: навч. посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 344с. (Гриф МОН України)

Банківські операції. Навчальний посібник

Крупка М.І.. Банківські операції. Навчальний посібник / М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра; [за редакцією д.е.н., проф. Крупки М.І.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2009. – 248 с.

Психологія управління: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Кулініч І. О. Психологія управління: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2009. ( у співавт. Крачковський Б.П.). - 348 с.

Збірник задач для самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік": Навчальний посібник

Збірник задач для самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік": Навчальний посібник / Є.І. Цікало, Ю.М. Попівняк; за ред. О.М. Ковалюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 176с.

Цікава економіка: Навчально-методичний посібник з економіки для учнів старших класів та студентів

Жовтанецький О., Чуба Н. Цікава економіка: Навчально-методичний посібник з економіки для учнів старших класів та студентів. – Львів: Апріорі, 2010. – 406 с. (Гриф МОН України)

Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник

Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник / За ред. О. Ватаманюка. – Львів:»Інтелект-Захід», 2010. – 374 с. (Гриф МОН України)

Гроші та кредит

Гроші та кредит: Навч. посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видав¬ни¬чий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 408 с.

Регіональні цільові програми

Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Л, ЛНУ. 2010. – 156 с.

Соціологія освіти

Городняк І.В. Соціологія освіти: Навчальний посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2010. – 265с. (Гриф МОН України)

Економічна статистика

Гальків Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. навч. посібник. 2-ге вид. випр. і доповн.-Львів: "Новий Світ-2000". - 2010. - 400с. (Гриф МОН України)