Можливо у Вас невірно налаштований браузер? Детальніше...

чисельник (42 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Назад

15-17 жовтня 2015 року на економічному факультеті відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»

Опубліковано: 22.10.2015 19:38:32 Важливість: 1
Автор: кафедра ІСМ

15 жовтня 2015 р. на економічному факультеті розпочала роботу щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». З початком роботи конференції учасників привітали в. о. декана економічного факультету доц. Михайлишин Р.В. та завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті проф. Приймак В.І.

З доповідями, присвяченими перспективам розвитку інформаційної економіки в Україні виступили науковці Львівського національного університету імені Івана Франка та учасники з інших провідних вищих навчальних закладів України (Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Тернопільський національний економічний університет, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний транспортний університет, Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національна металургійна академія України, Національний університет водного господарства та природокористування). Участь у конференції взяли також науковці з США (Портлендський державний університет) та Республіки Польща (Вроцлавська вища офіцерська школа сухопутних військ Польщі).

Наукові доповіді були присвячені стану і перспективам розвитку мобільної комерції в Україні (проф. Пачковський Ю.Ф.), ролі електронної логістики у прогнозуванні маркетингової бізнес-взаємодії підприємств (доц. Касян С.Я.), інструментарію моделювання фінансової безпеки в умовах корупції та наявності фінансових пірамід (доц. Підхомний О.М.), методологічним проблемам становлення економічної інформології (доц. Ткач І.І.), формуванню ринків праці фахівців з управління програмними продуктами в Україні (проф. Грицюк Ю.І.) тощо.

Особливий інтерес в учасників конференції викликали доповіді, присвячені теоретичним та методологічним підходам до просторово-часового комп'ютерного імітаційного моделювання еколого-економічних процесів на прикладі системи LANDIS-II+SHE (магістр економіки, аспірант Гаррі Сотник, Портлендський університет, США) та інструментарію моделювання розвитку регіону (доц. Твердохліб І.П.).

Після завершення пленарного засідання конференція продовжила роботу у форматі секційних засідань, де обговорювали питання теорії і практики розвитку інформаційної економіки в Україні, сучасну методологію математичного моделювання соціально-економічних процесів, застосування інформаційних технологій в економіці, підприємництві, управлінні, освіті та науці. У ході дискусії учасники конференції висловили пропозиції щодо удосконалення механізму управління інформаційними ресурсами вітчизняних підприємств, розвитку технологій менеджменту знань, розглянули питання теорії та практики інформаційної безпеки в Україні тощо.

Рекламний блок