Можливо у Вас невірно налаштований браузер? Детальніше...

чисельник (42 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Назад

До уваги майбутніх аспірантів та докторантів

Опубліковано: 19.07.2013 13:45:35 Важливість: 1
Автор: деканат
Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними нижче документами приймаються з 27 серпня по 06 вересня 2013 р. щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 18:00. Тел. для довідок – 239-47-73

Вступні випробування проводяться з 16 вересня по 20 жовтня 2013 р.

Перелік необхідних документів:

 • Заява встановленого зразка (при подачі документів);
 • Для випускників 2013 року рекомендація Ради факультету. (Видаються тільки студентам з червоними дипломами бакалавра і магістра).
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури працює. Випускникам 2013 року завіряти листок з обліку кадрів не потрібно.
 • Список опублікованих наукових праць (за наявності) завірений у деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подається на кафедру – в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури –на магнітному носії.
 • Рецензія майбутнього наукового керівника на наукові праці або відгук майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 • Засвідчена копія диплома та додатку до диплома (бакалавра і магістра/спеціаліста ). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають завірену копію нострифікованого диплома. Засвідчується копії у відділі кадрів
 • Дві фотокартки : 3х4 см. та 4х6 см;.
 • Медичну довідку форми 086-у
 • Копію ідентифікаційного коду (для стаціонарної аспірантури)
 • Для осіб , які мають складені кандидатські іспити - посвідчення.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб ( на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 років, без відриву від виробництва - 4 років.

Вартість навчання на договірній основі : стаціонар -10 858 грн / заочно – 5 429 грн. за перший рік навчання.

Вступники до аспірантури складають вступні іспиті з іноземної мови( англійської, німецької, французької, іспанської), філософії та спеціальності в обсязі навчальних програм вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. (Питання до вступного іспиту з філософії – ауд.205 головного корпусу, з іноземної мови- відповідні кафедри іноземних мов по вул. Дорошенка, 41.)

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника.

Особам допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Початок навчання в аспірантурі – 01 листопада 2013 року.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи(за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального навчального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахований з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені вище причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Розподіл бюджетних місць:

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки (денне-1, заочне-1) - Кафедри: Економічної теорії

08.00.02 Світове господарство та міжнародні економічні відносини (денне-1, заочне-0) - Кафедри:Аналітичної економії та міжнародної економіки

08.00.03 Економіка та управління національним господарствам (денне-2, заочне-1) - Кафедри: Економіки підприємства, менеджменту, Економіки України, Маркетингу

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит (денне-1, заочне-0) - Кафедри: Фінансів, грошового обігу та кредиту, Банківської справи

08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (денне-1, заочне-0) - Кафедри: Бухгалтерського обліку та аудиту, Економічної статистики

08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці(денне-2, заочне-1) - Кафедри: Економічної кібернетики, Інформаційних систем у менеджменті

Рекламний блок