Можливо у Вас невірно налаштований браузер? Детальніше...

чисельник (42 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Назад

На факультеті відбулась студентська наукова конференція, присвячена 150 річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

Опубліковано: 19.05.2015 18:52:06 Важливість: 1
Автор: деканат
У 2015 р. світова наукова спільнота відзначає 150 річчя від дня народження видатного економіста М.І.Туган-Барановського. У багатьох університетах та наукових інституціях світу уже відбулись численні наукові конференції, семінари та зустрічі, присвячені нашому славному земляку.

12 травня 2015 р. на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась студентська наукова конференція, присвячена 150 річчю від дня народження українського економіста, політичного та громадського діяча М.І.Туган-Барановського.

На студентській конференції були присутні та привітали учасників в.о. декана економічного факультету Михайлишин Р.В., завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки проф. Панчишин С.М., викладачі кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки проф. Грабинська І.В., доц. Стасишин А.В., доц. Косарчин М.В., доц. Щерба Г.І.

Викладачі факультету у зверненні до учасників відзначали, особливу актуальність ініційованого студентами заходу. У 1993 р. на факультеті була створена кафедра економіки України імені М.І.Туган-Барановського, яка упродовж тривалого часу у контексті впровадження у навчальний процес теоретико-прикладних засад розвитку економіки незалежної України, розвиває теорії та ідеї вченого, мислителя і державного діяча. Засновником кафедри став невтомний популяризатор української економічної думки, автор численних наукових публікацій, присвячених історії економіки та економічної думки України, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки, професор С.М. Злупко.

У одній зі своїх праць, С.Злупко, оцінюючи наукову спадщину славного українця, зокрема зазначав, що «М.І.Туган-Барановський був першим східноєвропейським економістом, наукові теорії якого визнали зарубіжні вчені різних шкіл та напрямів».

М.І.Туган-Барановський, як високоосвічена, всесторонньо розвинена, надзвичайно працьовита особистість, провадив не лише плідну наукову діяльність, а й був активним творцем української академічної науки, вищої школи і державності у роки розпаду Російської імперії.

Наукові праці вченого стали надбанням не тільки української та світової економічної науки. У фундаментальній праці «Історія економічного аналізу» Й.Шумпетер, оцінюючи теорію економічних циклів М.Туган-Барановського, зокрема написав: «Теорія Туган-Барановського являє собою ніби опору в історії економічної науки».

Проф. Грабинська І.В. у своєму виступі відзначила, що головними ініціаторами та організаторами проведення конференції стали студенти спеціальності «Міжнародна економіка» - члени наукового гуртка при кафедрі аналітичної економії та міжнародної економіки. «Ми разом зі студентами підготували програму конференції, яка охоплює різні аспекти наукової, громадської та педагогічної діяльності вченого».

Із головною доповіддю на тему «Наукова та громадська діяльність М.І. Туган-Барановського» виступила студентка Романів М., яка особливо відзначила внесок українського вченого не лише у розвиток економічної науки, але і його роль у процесах українського державотворення, становлення інститутів української освіти та науки.

У своїх доповідях студенти звернули увагу на внесок ученого у розвиток економічної науки. Особливу увагу було приділено теорії економічної кон’юнктури, яка справила величезний вплив на подальшу еволюцію економічної науки, і яка була взята на озброєння та розвинена у працях таких відомих економістів як Й.Шумпетер, Дж.М.Кейнс, Н.Кондратьєв, Е. Гансен.

Студентка Баляш Я. у своєму виступі спробувала виявити вплив теорії економічних циклів М.Туган-Барановського не лише на подальший процес парадигмальних змін у економічній науці, але й на сучасні новокласичні та новокейнсіанські концепції економічних коливань.

Доповідь студентки Матуляк І. було присвячено цікавому і досі ще недостатньо дослідженому аспекту наукової спадщини М.І.Туган-Барановського – щодо причин виникнення монопольних тенденцій у економіці та їх вплив на господарське життя. У своєму виступі студентка проаналізувала причини виникнення монополій серед яких виділила - зміни у структурі капіталу, - на якій у свій час наголошував учений. Доповідачка відзначила, що монопольні тенденції у господарській системі кінця ХІХ- початку ХХ ст. стали чинником циклічного розвитку економіки.

У своїх виступах студенти Андрущук У., Баляш Я., Доскіч Ю., Ільницька А., Ковальчук І., Печер Н., Романов Д., Садова У., Семчишин М., Саврій Р. також дослідили внесок М.І.Туган-Барановського у розвиток економічних теорій корисності та розподілу доходу, монетарної теорії, еволюції економічних систем, причин та наслідків розвитку кооперації, а також методології економічної науки.

Наукова спадщина М.І.Туган-Барановського заслуговує на увагу нинішнього покоління не тільки у контексті розвитку світової і вітчизняної економічної науки, а й у контексті цілісності національної культури, економічного, національного та духовного суверенітету.Рекламний блок