Можливо у Вас невірно налаштований браузер? Детальніше...

сесія (5 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Вісник Львівського університету - Серія економічна


54 випуск, 2017 рік

54
Переглянути збірник

53 випуск, 2016 рік

53
Переглянути збірник

52 випуск, 2015 рік

52
Переглянути збірник

51 випуск, 2014 рік

51
Переглянути збірник

50 випуск, 2013 рік

50
Переглянути збірник

49 випуск, 2013 рік

49
Переглянути збірник

48 випуск, 2012 рік

48
Переглянути збірник

47 випуск, 2012 рік

47
Переглянути збірник

46 випуск, 2011 рік

46
Переглянути збірник

45 випуск, 2011 рік

45
Переглянути збірник

44 випуск, 2010 рік

44
Переглянути збірник

43 випуск, 2010 рік

43
Переглянути збірник

42 випуск, 2009 рік

42
Переглянути збірник

41 випуск, 2009 рік

41
Переглянути збірник

40 випуск, 2008 рік

40
Переглянути збірник

39 випуск, 2008 рік

39
Переглянути збірник

38 випуск, 2007 рік

38
Переглянути збірник

37 випуск, 2007 рік, 2 ч.

37
Переглянути збірник

37 випуск, 2007 рік, 1 ч.

37
Переглянути збірник

Засновник і видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Рік заснування: 1968

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік

У збірнику публікуються наукові праці з економічної теорії, фінансів, банківської справи, менеджменту, маркетингу, обліку та аудиту, економічної статистики, економіки підприємства, проблем економіко-математичного моделювання

Редакційна колегія:

 • д-р екон. наук, проф. С.М. Панчишин (головний редактор);
 • д-р екон. наук, проф. С.К. Реверчук (заступник головного редактора);
 • канд. екон. наук, доц. В.Б. Буняк (відповідальний секретар);
 • д-р екон. наук, доц. О.З. Ватаманюк;
 • д-р екон. наук, проф. В.М. Вовк;
 • д-р екон. наук, проф. Л.С. Гринів;
 • д-р екон. наук, проф. О.М. Ковалюк;
 • д-р екон. наук, проф. М.І. Крупка;
 • д-р екон. наук, проф. Б.В. Кульчицький;
 • д-р. екон. наук, проф. Є.Й. Майовець;
 • канд. екон. наук, проф. С.О. Матковський;
 • д-р екон. наук, проф. І.Р. Михасюк;
 • канд. екон. наук, проф. П.І. Островерх;
 • д-р соціол. наук, проф. Ю.Ф. Пачковський;
 • д-р екон. наук, проф. В.І. Приймак;
 • д-р екон. наук, проф. О.В. Стефанишин;
 • д-р екон. наук, проф. А.Г. Хоронжий;
 • канд. екон. наук, проф. В.В. Яцура.

Адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
економічний факультет,
просп. Свободи, 18, м. Львів, 79008
Тел. (032) 239-41-68

E-mail: ectheory@franko.lviv.ua

Веб-сайт: http://econom.lnu.edu.ua/Visnyk_Econom/

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 14619-3590 від 30.10.2008 p.