Можливо у Вас невірно налаштований браузер? Детальніше...

сесія (5 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Формування ринкової економіки в Україні


40 випуск, 2018 рік, 2 ч.


Переглянути збірник

40 випуск, 2018 рік, 1 ч.


Переглянути збірник

39 випуск, 2018 рік


Переглянути збірник

38 випуск, 2017 рік


Переглянути збірник

37 випуск, 2017 рік, 2 ч.


Переглянути збірник

37 випуск, 2017 рік, 1 ч.


Переглянути збірник

36 випуск, 2016 рік


Переглянути збірник

35 випуск, 2016 рік, 2 ч.


Переглянути збірник

35 випуск, 2016 рік, 1 ч.


Переглянути збірник

34 випуск, 2015 рік


Переглянути збірник

33 випуск, 2014 рік, 2 ч.


Переглянути збірник

33 випуск, 2014 рік, 1 ч.


Переглянути збірник

32 випуск, 2014 рік


Переглянути збірник

31 випуск, 2014 рік, 1 ч.


Переглянути збірник

31 випуск, 2014 рік, 2 ч.


Переглянути збірник

30 випуск, 2013 рік


Переглянути збірник

29 випуск, 2013 рік, 2 ч.


Переглянути збірник

29 випуск, 2013 рік, 1 ч.


Переглянути збірник

28 випуск, 2012 рік

28

27 випуск, 2012 рік

27
Переглянути збірник

26 випуск, 2012 рік, 1 ч.

26
Переглянути збірник

26 випуск, 2012 рік, 2 ч.

26
Переглянути збірник

25 випуск, 2011 рік

25
Переглянути збірник

24 випуск, 2011 рік

24
Переглянути збірник

23 випуск, 2011 рік

23
Переглянути збірник

22 випуск, 2010 рік

22
Переглянути збірник

21 випуск, 2010 рік

21
Переглянути збірник

20 випуск, 2009 рік

20
Переглянути збірник

19 випуск, 2009 рік

19
Переглянути збірник

18 випуск, 2008 рік

18
Переглянути збірник

Засновник і видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Рік заснування: 1997

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 1-2 рази на рік

У збірнику публікуються наукові праці з проблем становлення і розвитку національної ринкової економіки, особливостей формування системи менеджменту та розвитку маркетингової діяльності в Україні, аналізу фінансово-кредитних та соціальних проблем економіки перехідного періоду тощо.

Редакційна колегія:

 • проф., д-р екон. наук С.М. Панчишин (відп. ред.);
 • доц., канд. екон. наук В.Б. Буняк (відп. секр.);
 • проф., д-р екон. наук О.З. Ватаманюк;
 • проф., д-р екон. наук В.М. Вовк;
 • проф., д-р екон. наук І.М. Грабинський;
 • проф., д-р екон. наук Л.С. Гринів;
 • проф., д-р екон. наук О.М. Ковалюк;
 • проф., д-р екон. наук М.І. Крупка;
 • проф., д-р екон. наук Б.В. Кульчицький;
 • проф., д-р екон. наук Є.Й. Майовець;
 • проф., канд. екон. наук С.О. Матковський;
 • проф., д-р екон. наук І.Р. Михасюк;
 • проф., д-р соціол. наук Ю.Ф. Пачковський;
 • проф., д-р соціол. наук В.І. Приймак;
 • проф., д-р екон. наук С.К. Реверчук;
 • проф., д-р екон. наук О.В. Стефанишин;
 • проф., д-р екон. наук А.Г. Хоронжий;
 • проф., канд. екон. наук В.В. Яцура;
 • проф., канд. екон. наук П.І. Островерх;
 • проф., канд. екон. наук Я.С. Піцур

Адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
економічний факультет,
просп. Свободи, 18, м. Львів, 79008
Тел. (032) 239-41-68

E-mail: ectheory@franko.lviv.ua

Веб-сайт: http://econom.lnu.edu.ua/Form_Rynk_Econ/

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 14619-3590 від 30.10.2008 p.