Можливо у Вас невірно налаштований браузер? Детальніше...

сесія (5 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Наукові товариства

Економічний науковий клуб студентів, аспірантів та молодих учених економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Економічне наукове товариство осіб, яке отримало назву - “Економічний науковий клуб студентів, аспірантів та молодих учених економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка”, створене з метою поглиблення знань, покращення дисципліни і всебічного розвитку студентів, аспірантів та молодих учених.

Підставою утворення і діяльності Економічний науковий клуб студентів, аспірантів та молодих учених є ініціатива студентів Львівського національного університету імені Івана Франка. Економічний науковий клуб студентів, аспірантів та молодих учених утворився 2010 року. Метою діяльності ЕНК є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на Факультеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Факультету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основні завдання ЕНК:

1. залучення осіб, які навчаються на Факультеті, до науково-дослідницької роботи;

2. допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану;

3. оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;

4. оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

5. пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються на Факультеті, надання їм всебічної допомоги;

6. організація та розвиток міжфакультетського, міжуніверситетського, міжнародного наукового і культурного співробітництва;

7. пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які навчаються на Факультеті;

8. узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються на Факультеті;

9. розвиток зацікавленості та участі членів в організаційних процесах на різних рівнях наукової, практичної діяльності;

10. популяризація, розповсюдження і ознайомлення з індивідуальними досягненнями членів ЕНК;

11. інтеграція ЕНК в наукову спільноту країни;

12. представництво наукової діяльності членів ЕНК.

Голова правління ЕНК – Ваврін М.Р.

Україна, 79008, м. Львів, пр. Свободи, 18, кімната № 008.