Можливо у Вас невірно налаштований браузер? Детальніше...

сесія (5 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Навчальні та навчально-методичні матеріали

Економічна статистика

Податкова звітність

Теорія статистики

Організація і методологія міжнародної економічної статистики. Короткий опис міжнародних статистичних класифікацій

Статистика підприємств

Організація і методологія міжнародної економічної статистики

Банківська статистика

Демографічна статистика

Економічна статистика

Організація вибіркових спостережень в статистиці

Організація вибіркових спостережень в статистиці (Лабораторна робота)

Організація і методологія міжнародної економічної статистики

Податкова звітність і статистика державних фінансів

Облік та статистика праці

Облік та статистика ЗЕД

Статистика рівня життя

Статистика ринку товарів і послуг

Статистика бізнесу

Статистика фінансового ринку

Статистичне моделювання і прогнозування

Статистика

Статистика підприємств

Система національних рахунків

Фінансова статистика

Статистика інвестицій та будівництва

Статистика та облік у сільському господарстві

Аудит в облікових системах

Бухгалтерський облік

Діловодство в банках

Звітність підприємства

Методи наукових досліджень

Облік діяльності на підприємствах сфери послуг

Облік і аудит ЗЕД

Облік і аудит у малому бізнесі

Облік торговельних операцій

Облік у бюджетних установах

Облік фінансових послуг

Облікові системи бухгалтера

Організація і методика аудиту

Управлінський облік

Фінанси

Фінансовий менеджмент

Фінансовий облік I

Фінансовий облік II

Прикладна економетрія

Системний аналіз

Моделювання макроекономічних процесів

Моделювання мікроекономічних процесів

Актуарна математика

Моделювання економічної динаміки

Моделювання системних характеристик

Математичні моделі транс­фор­маційної економіки

Моделювання у фінансовому менеджменті

Математичні методи економічного аналізу

Банківські операції"

Історія грошей і банківництва

Аналіз інвестиційних проектів

Міжнародні розрахунки та валютні операції".

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Фінансовий менеджмент в банках

Банківський нагляд"

Маркетинг в банках

Страхові послуги

Історія страхування

Безпека банківської діяльності

Аналіз банківської діяльності

Кредитування і контроль

Бізнес- планування в банках

Макроекономіка

Панчишин С. Економіка

Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва

Політична економія (Вступ до економічної теорії)Тести

Макроекономіка, Тести і задачі

Економічна історія 

Етика бізнесу

Сучасні економічні системи

Економіка зарубіжних країн

Основи економічної теорії